Miniaturní muzeum výpočetní techniky

Hlavní stránka > Počítače a videoterminály > SM 7202

Videoterminál SM 7202 (CM 7202)

Základní informace

Funkční CM7202 (SM7202) Funkční videoterminál

Front view Front view -- keyboard Back view Closeup Uncovered Uncovered Uncovered Tube Pretty old electrolytic capacitors Back view -- uncovered Backplane for the modules Module 4 Module 3 Module 2 Module 1 Module 1 -- closeup Module 1 -- closeup

Displej SM 72-02 je vstupno-výstupné zariadenie určené pre operatívne spojenie uživateľa s počítačom s cieľom riešenia úloh z oblasti riadenia technologických procesov, z oblasti automatizácie zdravotníctva apod.

Displej umožňuje vstup resp. výstup informácie, jej zobrazenie na obrazovke, komponovanie a úpravu dát. Pri prevádzanítýchto funkcií operuje podobne ako ďalekopis. Výhody oproti ďalekopisu sú: je rýchlejší, tichší a značne spoľahlivejší.

Pre získanie kópie informácie na obrazovke k displeju je možné pripojiť mozaikovú tlačiareň EC 7181. Zvýšená klimatická odolnosť umožňuje použitie displeja v širokých klimatických podmienkách.

Technické parametre

Obrazovka31 cm – uhlopriečka
Kapacita pamäti1920 byte
Počet riadkov24
Počet znakov v riadku80
InterfaceSériový IRPS (S2 – CCITT V-24)
Paralelný IRPR
Spôsob prenosu (len pre seriový)Plný duplex
Polo-duplex
Rýchlosť seriového prenosu100, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Bd
Rýchlosť paralelného prenosu150 Kbyte/s
Súbor znakov96
  • 26 latinských písmen
  • 10 číslic
  • 29 špeciálnych symbolov
  • 31 ruských písmen
Rozměry800 × 480 × 350 mm


Text psaný strojopisem je citací (s menšími úpravami) z oficální dokumentace dodávané k videoterminálu.