Miniaturní muzeum výpočetní techniky

Hlavní stránka > Počítače a videoterminály > SMEP – systém malých elektronických počítačů

SMEP – systém malých elektronických počítačů

Základní informace

Text psaný strojopisem je citací (s menšími úpravami) z knihy
Výběr informací z organizační a výpočetní techniky. Přehled Systémů malých elektronických počítačů SMEP (cca rok 1982).

Autor: Ing. Václav Vojtěch a kol.

Členové autorského kolektivu:
Ing. Jan Číp, CSc.
Ing. Jaroslav Dvořák
Ing. Rudolf Hofmeister
Ing. Milan Kukačka
Ludmila Kůstková
Ing. Jan Mirvald
Ing. Ivan Pečený
Ing. Josef Seidl
Ing. Zdeněk Vokáč

00

Předmluva

Systém malých elektronických počítačů označovaný zkratkou SMEP byl v ČSSR přijat jako perspektivní program výpočetní techniky v oblasti minipočítačů a mikropočítačů. Po plánovaném ukončení dříve zavedené výroby jiných typů mikropočítačů bude SMEP představovat hlavní zdroj potřeb národního hospodářství výpočetní technikou této kategorie.

SMEP je tedy právem středem pozornosti široké odborné veřejnosti jako systém, se kterým se v nejbližší době dostane většina uživatelů výpočetní techniky přímo nebo zprostředkovaně do styku.

Trváni tuzemské výroby počítačů lze již počítat na desetiletí. Vezmeme-li v úvahu předcházející dlouholetou tradici výroby a využívání děrnopáskově nebo děrnoštítkově orientovaných výpočetních prostředků, lze bez nadsázky tvrdit, že výpočetní technika tvoří nedílnou a organickou součást většiny hospodářských , technických, vědeckých, správních a dalších činností v ČSSR. Koncepce vývoje, výroby a užití prostředků SMEP představuje v historii čs. výroby výpočetní techniky kvalitativně novou úroveň, neboť dosud jsme se nesetkali s programem té šíře a komplexnosti jako je program SMEP. Modularita, variabilnost, rozsah souboru technických prostředků a programové vybavení tvoří základnu, ze které vycházejí široké aplikační možnosti SMEP.

Dosavadní praxe výroby ucelených výpočetních systémů vedla k zjednodušeným přístupům jak na straně dodavatelů, tak na straně uživatelů. Koncepce SMEP postavila obě strany do zcela nové situace, ve které již řada věcí neplatí a ve které je třeba začít mnohé budovat od základů znovu.

Obvyklé počáteční potíže, které provázejí zavádění každého nového programu výpočetních prostředků, mají v případě SMEP svoje specifické příčiny vyplývající z jeho rozsahu.

Zdrojem nedorozumění a příčinou mnoha komplikací je nízká úroveň informovanosti o zásadních principech skladby a funkce systému a nedostatečně fundované nebo zkreslené informace obchodně technického rázu.

Zvláštní číslo Výběru, které dostáváte do ruky, nemůže sice vyřešit všechny nedostatky v informovanosti o SMEP, přesto však autoři doufají, že některé potíže pomůže odstranit. Informace, které nyní publikujeme, hodláme aktualizovat a formou upravených reedic vám znovu nabídnout. Žádáme vás proto o připomínky, rady i kritiku, která by přispěla k dokonalejšímu provedení příštího vydání rozšířeného o další informace. Tyto připomínky zasílejte na adresu: Kancelářské stroje, odbor obchodní politiky, Melantrichova 12, 111 90 Praha 1.

Část knihy zabývající se SMEP

Strana 13 -- Technické prostředky
Strana 14 -- Systémová struktura / Architektura a společná sběrnice
Strana 15 -- Mechanická koncepce / Systémová koncepce
Strana 16 -- Základní sestavy Strana 17 -- Minipočítač SM 3-20 / Základní charakteristika procesoru SM 3-20 (CM 2301) Strana 18 -- Základní sestava minipočítače SM 3-20 Strana 19 -- Minipočítač SM 4-20 / Základní charakteristika procesoru SM 4-20 (CM2401) Strana 20 Strana 21 -- Základní sestava minipočítače SM 4-20 Strana 22 -- Operační feritová paměť CM 3103 Strana 23 -- Minipočítač SM 52/11 Strana 24 -- Procesor minipočítače SM 52/11 (CM 1403) Strana 25 -- Vnější procesor pro pohyblivou řádovou čárku FPP / Zapisovatelná řídicí paměť SM 0211-3 / Rozšířená řídící paměť SM 0211-1 / Diagnostická řídící paměť SM 0211-2 Strana 26 -- Základní sestava minipočítače SM 52/11 Strana 27 -- Mikropočítačový systém SM 50/50 / Procesor SM 50/50 (CM 1628) Strana 28 -- Paměť 64K slov dynamická s kontrolou parity Strana 29 -- Paměť 16K slov dynamická RAM a 12K slov EPROM / Organizátor paměti s pamětí CACHE Strana 30 Strana 31 -- Sběrný systém PPPD 1 s SM 3-20 / Sběrný systém PPPD 1 s SM 50/50

Fotogalerie

Počítač SM 52/11 a příslušenství

SM 52/11
Tiskárna Consul 2113 Externí paměť EC 5061 Videoterminál SM 7202
Autor fotografií: Pavel D. F. Hrubý

Pásková jednotka CM 5311 / Disková jednotka CM 5400

ZVT ZPA MMP 45 / CM 5311 P1010978 P1010981 Disková jednotka P1010984 P1010985 P1010986 P1010990
Autor fotografií: Radek Brázdil

Pásková jednotka ZPA MMP 45 (CM 5311)

MMP45 MMP45 MMP45 MMP45 MMP45 MMP45 MMP45 MMP45 MMP45
Autor fotografií: Matúš Pališin

Různé desky minipočítačů SMEP

P2040003 P2040007 P2040009 P2040014 P2040019 P2040022 P2040024 P2040026